Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL

Concursul National de Interpretare pentru Pian „Brownissimo”

Perioda inscriere 15 octombrie – 15 noiembrie 2020

  1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL

Concursul este organizat în mediul on-line de RAO DISTRIBUTIE SRL cu sediul în Bucureşti, str. Bârgăului, nr. 9-1, cod fiscal RO 6841601, și de S.C. BOGAL MUSIC S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Telita, Nr. 12, Bl. 56, Sc. 2, Et. 4, Ap. 28, cod fiscal 37965116 (denumiți în prezenta „Organizatorii“) în perioada 15 octombrie 2020 – 15 noiembrie 2020.

Participanții la Concurs sunt obligați să respecte toţi termenii şi condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul oficial este întocmit şi va fi publicat conform legislației aplicabile din România pe site-ul www.brownissimo.ro 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări conceptului şi formatului concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt, sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.brownissimo.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs.

2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Perioada de inscriere va  începe joi 15 octombrie 2020 şi se va încheia duminică 15 noiembrie 2020, ora 12.00.

Comunicarea rezultatelor va fi in data de 16 noiembrie.

3. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu reşedinţa în România cu vârsta cuprinsă între 4 şi 20 de ani, înainte de data desfășurării Concursului.

In cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de către Organizatori, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o încercare de fraudare a acestuia (Participanții s-au înscris în Concurs de mai multe ori sau cu date care nu le aparțin), Organizatorii își rezervă dreptul de a retrage Participanților premiile obținute ca rezultat al activității lor.

Persoanele care nu îndeplinesc condițiile impuse de Regulament, nu au dreptul să participe la această Campanie şi nu pot intra în posesia premiului.

4. TAXA DE PARTICIPARE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Pentru a se înscrie, participanții trebuie să achite taxa de participare în valoare de 100 lei.

Plata se poate face prin virament bancar contul: RO43 RNCB 0066 1553 0502 0001, deschis la BCR Crangasi, beneficiar SC BOGAL MUSIC SRL, CUI: 37965116, cu specificatie: pentru Concursul „Brownissimo” si numele participantului.

5.  SECȚIUNILE, CATEGORIILE ȘI GRUPELE CONCURSULUI

Concursul va fi organizat în două secțiuni: Repertoriu liber și Repertoriu impus.

Secțiunea Repertoriu liber este compusă din două categorii: PROFESIONISTI si HOBBY . Sunt considerați PROFESIONIȘTI cei care studiază pianul în școli și licee de muzică. Categoria HOBBY îi cuprinde pe cei care studiază pianul în sistem privat, after-school, grădinițe, școli private, palate și cluburi ale elevilor. Pentru ambele categorii, participanții trebuie sa prezinte o lucrare la alegere din literatura pianistică universală. Sunt acceptate: reducții, aranjamente sau părți din lucrări mai mari.

La categoria HOBBY, participanții se grupează în următoarele grupe: Grupa I (Clasa 0, Clasa I, Clasa a II-a), Grupa II (Clasa a III-a, Clasa a IV-a, Clasa a V-a), Grupa III (Clasa a VI-a, Clasa a VII-a, Clasa a VIII-a), Grupa IV (Clasa a IX-a,Clasa a X-a) și Grupa V (Clasa a XI-a, Clasa a XII-a).

La categoria PROFESIONISTI, participanții se grupează în următoarele grupe: Grupa I (Clasa 0, Clasa I, Clasa a II-a), Grupa II (Clasa a III-a, Clasa a IV-a, Clasa a V-a), Grupa III (Clasa a VI-a, Clasa a VII-a, Clasa a VIII-a), Grupa IV (Clasa a IX-a, Clasa a X-a) și Grupa V (Clasa a XI-a, Clasa a XII-a).

La secțiunea Repertoriu impus pot participa toți Participanții de la Secțiunea Repertoriu liber, cu condiția ca să prezinte lucrarea „Swan In The Mist” compusă de Dan Brown, disponibilă pe site-ul www.brownissimo.ro

Participanții au posibilitatea de a se înscrie doar pentru secțiunea Repertoriu impus.

6.  MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. să completeze corect şi complet formularul de înscriere aflat pe pagina concursului de pe www.brownissimo.ro, ce conține următoarele câmpuri obligatorii: Nume, Prenume, Telefon mobil valid (la care poate fi contactat pe toată perioada Concursului), Adresa de e-mail validă (la care poate fi contactat pe toată perioada Concursului).
  2. să trimită dovada achitării taxei la adresa de email: inscrieri@brownissimo.ro. Taxa de participare, odată trimisă, nu mai poate fi returnată. 
  3. să completeze, să semneze și să trimită informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
  4. să trimită înregistrarea video cu interpretările prin WeTransfer până duminică 15 noiembrie 2020 la adresa de email inscrieri@brownissimo.ro sau prin whatsapp la numărul 0737 549 678. Durata unei lucrări nu poate depășii 8 minute.
  5. Duminică 15 noiembrie 2020, este prevăzută faza jurizării prin analiza videoclipurilor cu interpretările primite. Juriul va fi format din: Eliza Puchianu, Ioana Francu si Andreea Spinu. Deciziile juriului sunt definitive și nu pot fi contestate.

7. PREMIILE

Premiile vor fi anuntate in data de 16 noiembrie pe site-ul www.brownissimo.ro

Aprecierea juriului va departaja participanții în Premiul I de Excelenta, Premiul I, Premiul II si Premiul III, la toate secțiunile, categoriile și grupele:

Premiul I de Excelență constă într-o evaluare London College of Music Examination si cartea „Simfonia Salbatica” cu autograf. In total, vor fi acordate 2 premii , unul pentru categoria Hobby si unul pentru categoria Profesionisti

Premiul I din toate secțiunile, categoriile și grupele va primi cartea „Simfonia Sălbatică” cu autograful autorului Dan Brown. În total, vor fi acordate 50 de exemplare.

Premiul II din toate secțiunile, categoriile și grupele va primi cartea „Simfonia Sălbatică” scrisă Dan Brown. În total, vor fi acordate 50 de exemplare.

Premiul III din toate secțiunile, categoriile și grupele va primi un pachet cu cărți.

Toți participanții vor primi diplome si premii.

Diplomele și premiile vor fi trimise prin curier la adresa de domiciliu specificată în fișa de înscriere. 

Valoarea totală a premiilor este de aproximativ 10.000 lei.

Câştigătorii premiilor, desemnați conform prezentului Regulament Oficial, sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite şi nu pot ceda drepturile asupra premiilor câştigate unor alte persoane. 

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri/servicii şi nici nu se poate acorda  contravaloarea lor în bani. In cazul refuzului vreunui potenţial câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire. In cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu le mai atribui. 

8.  RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizatori prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor.

9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii sunt obligați să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.

Organizatorii se oblige sa respecte  dispoziţiile Regulamentului privind Protecţia Persoanelor Fizice în ceea ce priveşte  Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (GDPR). Datele personale vor fi prelucrate numai in scopul organizatii concursului si pastrate pe durata acestuia 

Ca atare, Organizatorii se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorilor. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, Organizatorii nu vor mai folosi datele lor personale.

10. TAXE

Organizatorii se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigător în conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

11. FORŢĂ MAJORĂ 

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizatori şi a cărui apariţie îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel. 

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorii vor fi exonerați de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră. 

12. LITIGII 

Eventualele dispute apărute între Organizatori şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti.

Pentru orice informatie sau nelamurire va stam la dispozitie la 0737 549 678.